13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 29/06/2020 (9/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Sydney
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
BL
JQ64-JQ514 (Starter Base)
22:35
SGN
18h10p
-1 điểm dừng
16:45
SYD
5.214.379 ₫
+10 điểm
BL
JQ64-JQ516 (Starter Base)
22:35
SGN
16h50p
-1 điểm dừng
15:25
SYD
5.214.379 ₫
+10 điểm
BL
JQ64-JQ518 (Starter Base)
22:35
SGN
19h05p
-1 điểm dừng
17:40
SYD
5.214.379 ₫
+10 điểm
BL
JQ64-JQ512 (Starter Base)
22:35
SGN
15h50p
-1 điểm dừng
14:25
SYD
5.310.164 ₫
+10 điểm
BL
JQ64-JQ520 (Starter Base)
22:35
SGN
20h05p
-1 điểm dừng
18:40
SYD
5.310.164 ₫
+10 điểm
VN
VN 773 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 773 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
6.742.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 773 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
8.950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 773 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.737.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 773 (U-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.737.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 773 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
23.245.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 773 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 773 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
41.841.000 ₫
+10 điểm