8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Sydney
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VN
VN773 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
5.535.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (T-P/thông tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
7.630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
8.979.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (U-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.775.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (S-P/thông linh hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.775.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
25.617.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
36.322.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
41.906.000 ₫
+10 điểm