8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Sydney
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VN
VN773 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
6.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
8.973.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (U-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
23.305.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
41.949.000 ₫
+10 điểm