11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Sydney
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
BL
JQ64-JQ512 (Starter Base)
22:35
SGN
15h50p
-1 điểm dừng
14:25
SYD
10.732.670 ₫
+10 điểm
BL
JQ64-JQ516 (Starter Base)
22:35
SGN
16h50p
-1 điểm dừng
15:25
SYD
10.732.670 ₫
+10 điểm
BL
JQ64-JQ518 (Starter Base)
22:35
SGN
19h05p
-1 điểm dừng
17:40
SYD
10.732.670 ₫
+10 điểm
BL
JQ64-JQ520 (Starter Base)
22:35
SGN
20h05p
-1 điểm dừng
18:40
SYD
10.732.670 ₫
+10 điểm
BL
JQ64-JQ514 (Starter Base)
22:35
SGN
18h10p
-1 điểm dừng
16:45
SYD
11.051.575 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (H-P/thông tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
14.566.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (U-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
23.305.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
41.949.000 ₫
+10 điểm