5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Sydney
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VN
VN773 (Q-P/thông tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
11.507.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.737.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
23.245.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
41.841.000 ₫
+10 điểm