8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Sydney
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VN
VN773 (P-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
5.579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
6.742.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
8.950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.737.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (U-Siêu tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
16.737.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
23.245.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN773 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:15
SYD
41.841.000 ₫
+10 điểm