13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ206 (A_Promo)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Z_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (P-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL434 (Starter Base)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
2.209.000 ₫
+10 điểm