12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VJ
VJ206 (A_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
59.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (A-Siêu tiết kiệm)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (E-Siêu tiết kiệm)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (A_Deluxe)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (S-P/thông linh hoạt)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (I-Phổ thông)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
2.209.000 ₫
+10 điểm