3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
BL
BL434 (Starter Base)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
450.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (O_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm