20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ208 (E_Promo)
14:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:05
TBB
1.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (P-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ208 (Z_Eco)
14:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:05
TBB
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (A-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:10
TBB
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:10
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:10
TBB
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL434 (Starter)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (N_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:10
TBB
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ208 (Y_SBoss)
14:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:05
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:10
TBB
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1660 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
2.209.000 ₫
+10 điểm