13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ208 (W_Eco)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (I_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1662 (H-P/thông tiết kiệm)
07:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:15
TBB
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1662 (S-P/thông linh hoạt)
07:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:15
TBB
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ208 (Y_SBoss)
14:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:10
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (I-Phổ thông)
10:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:20
TBB
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1662 (I-Phổ thông)
07:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:15
TBB
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:20
TBB
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1662 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:15
TBB
2.229.000 ₫
+10 điểm