6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/07/2020 (3/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
VJ
VJ208 (U_Eco)
14:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:05
TBB
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (T)
15:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:00
TBB
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (L_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
719.000 ₫
+10 điểm
BL
BL434 (Starter Base)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ208 (Y_SBoss)
14:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:05
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm