6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 14/10/2020 (28/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
VJ
VJ206 (A_Promo)
06:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:40
TBB
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Z_Eco)
06:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:40
TBB
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (E-Siêu tiết kiệm)
14:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:25
TBB
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:25
TBB
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:25
TBB
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:40
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm