6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 18/10/2020 (2/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
BL
BL434 (Starter Base)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (T_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.320.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4748 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (V_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.500.000 ₫
+10 điểm