7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 12/08/2021 (5/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ hai, 09/08
thứ ba, 10/08
thứ tư, 11/08
thứ năm, 12/08
thứ sáu, 13/08
thứ bảy, 14/08
chủ nhật, 15/08
VJ
VJ206 (J_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:10
TBB
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (J_Deluxe)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (K-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:10
TBB
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:10
TBB
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:10
TBB
2.209.000 ₫
+10 điểm