3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 13/08/2021 (6/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ ba, 10/08
thứ tư, 11/08
thứ năm, 12/08
thứ sáu, 13/08
thứ bảy, 14/08
chủ nhật, 15/08
thứ hai, 16/08
VJ
VJ206 (B_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (B_Deluxe)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.850.000 ₫
+10 điểm