10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 15/08/2021 (8/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ năm, 12/08
thứ sáu, 13/08
thứ bảy, 14/08
chủ nhật, 15/08
thứ hai, 16/08
thứ ba, 17/08
thứ tư, 18/08
VJ
VJ206 (E_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
29.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1562 (ECONOMYSAVERMAX)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
TBB
36.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (T-P/thông tiết kiệm)
07:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:40
TBB
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (A_Deluxe)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (K-P/thông tiết kiệm)
07:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:40
TBB
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:40
TBB
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1562 (BUSINESSSMART)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
TBB
1.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (V_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.660.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (I-Phổ thông)
07:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:40
TBB
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:40
TBB
2.209.000 ₫
+10 điểm