3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 17/08/2021 (10/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ bảy, 14/08
chủ nhật, 15/08
thứ hai, 16/08
thứ ba, 17/08
thứ tư, 18/08
thứ năm, 19/08
thứ sáu, 20/08
VJ
VJ206 (E_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
29.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (A_Deluxe)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.850.000 ₫
+10 điểm