7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VN
VN4748 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (S-P/thông linh hoạt)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
2.209.000 ₫
+10 điểm