18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Tuy Hòa
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VN
VN7660 (G-Siêu tiết kiệm)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (G-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:10
TBB
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7660 (E-Siêu tiết kiệm)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:10
TBB
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (J_Eco)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7660 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:10
TBB
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (J_Deluxe)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7660 (S-P/thông linh hoạt)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:10
TBB
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4748 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
TBB
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:10
TBB
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ206 (Y_SBoss)
06:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:15
TBB
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7660 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7660 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:35
TBB
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1660 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:10
TBB
2.209.000 ₫
+10 điểm