29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VJ
VJ248 (A_Eco)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
THD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (ECONOMYSAVER)
13:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:30
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z_Eco)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (W_Eco)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (U_Eco)
12:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:15
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (T-P/thông tiết kiệm)
10:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:30
THD
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (T-P/thông tiết kiệm)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (A_Deluxe)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
THD
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z_Deluxe)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
THD
989.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
1.019.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (W_Deluxe)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (U_Deluxe)
12:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:15
THD
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (K-P/thông tiết kiệm)
10:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:30
THD
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (K-P/thông tiết kiệm)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (K-P/thông tiết kiệm)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
2.119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (T_Eco)
18:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
20:00
THD
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:30
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (T_Deluxe)
18:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
20:00
THD
2.999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (BUSINESSSMART)
13:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:30
THD
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (V_SBoss)
18:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
20:00
THD
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Y_SBoss)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
12:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:15
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (J-Th/gia linh hoạt)
10:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:30
THD
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (J-Th/gia linh hoạt)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (J-Th/gia linh hoạt)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
4.219.000 ₫
+10 điểm