50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ246 (E_Promo)
12:50
SGN
1h55p
Bay thẳng
14:45
THD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Eco)
17:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
19:20
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (A_Promo)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (A_Promo)
06:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:10
THD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (P-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:05
THD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (P-Siêu tiết kiệm)
13:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:35
THD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z_Eco)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Z_Eco)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Z_Eco)
12:50
SGN
1h55p
Bay thẳng
14:45
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Eco)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:05
THD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:35
THD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:05
THD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (E-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
08:05
THD
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (W_Eco)
07:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:30
THD
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ254 (W_Eco)
16:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:50
THD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4804 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Plus)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
19:20
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4804 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
08:05
THD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:05
THD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:35
THD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:05
THD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:05
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (S-P/thông linh hoạt)
13:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:35
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:05
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (S-P/thông linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
08:05
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (T_Eco)
10:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
12:40
THD
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (T_Eco)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4804 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (V_SBoss)
10:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
12:40
THD
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (V_SBoss)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h55p
Bay thẳng
14:45
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
08:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (Y_SBoss)
07:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:30
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ254 (Y_SBoss)
16:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:50
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Business)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:05
THD
4.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (J-Th/gia linh hoạt)
13:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:35
THD
4.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:05
THD
4.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (J-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
4.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
08:05
THD
4.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
19:20
THD
4.750.000 ₫
+10 điểm