47 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/05/2021 (5/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ năm, 13/05
thứ sáu, 14/05
thứ bảy, 15/05
chủ nhật, 16/05
thứ hai, 17/05
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
VJ
VJ242 (E_Eco)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (E_Eco)
19:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:15
THD
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ254 (E_Eco)
17:55
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:50
THD
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (E_Eco)
15:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:45
THD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (E_Eco)
07:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:20
THD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6440 (G-Siêu tiết kiệm)
07:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:15
THD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6442 (G-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
20:00
THD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (G-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:30
THD
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7272 (A-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:05
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7274 (A-Siêu tiết kiệm)
13:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:10
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6440 (E-Siêu tiết kiệm)
07:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:15
THD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6442 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
20:00
THD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (E_Deluxe)
15:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:45
THD
349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (E_Deluxe)
07:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:20
THD
349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:30
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7272 (E-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:05
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7274 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (A_Deluxe)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (A_Deluxe)
19:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:15
THD
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ254 (A_Deluxe)
17:55
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:50
THD
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (V_SBoss)
15:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:45
THD
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (V_SBoss)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (V_SBoss)
19:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:15
THD
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (V_SBoss)
07:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:20
THD
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ254 (V_SBoss)
17:55
SGN
1h55p
Bay thẳng
19:50
THD
1.338.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (K-P/thông tiết kiệm)
16:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:30
THD
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6440 (K-P/thông tiết kiệm)
07:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:15
THD
2.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6442 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
20:00
THD
2.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7272 (K-P/thông tiết kiệm)
06:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:05
THD
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7274 (K-P/thông tiết kiệm)
13:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:10
THD
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (ECONOMYFLEX)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
THD
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:30
THD
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7272 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:05
THD
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7274 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:10
THD
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6440 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:15
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6442 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
20:00
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (I-Phổ thông)
16:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:30
THD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7272 (I-Phổ thông)
06:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:05
THD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7274 (I-Phổ thông)
13:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:10
THD
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (I-Phổ thông)
11:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
13:25
THD
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:55
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:55
THD
3.499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (BUSINESSSMART)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
THD
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
13:25
THD
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (C-Th/gia linh hoạt)
06:55
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:55
THD
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:30
THD
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7272 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:05
THD
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7274 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:10
THD
3.799.000 ₫
+10 điểm