50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/08/2020 (14/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
QH
QH1172 (Bamboo Eco)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Eco)
08:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:50
THD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL564 (Starter)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (G-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (G-Siêu tiết kiệm)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (G-Phổ thông)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (G-Phổ thông)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (U_Eco)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (U_Eco)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (U_Eco)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (U_Eco)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (U_Eco)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (U_Eco)
07:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:30
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (U_Eco)
10:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
12:40
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ254 (U_Eco)
16:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:50
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4804 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (T-P/thông tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (T-P/thông tiết kiệm)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Plus)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Plus)
08:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:50
THD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4804 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (S-P/thông linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4804 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Y_SBoss)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (Y_SBoss)
07:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:30
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (Y_SBoss)
10:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
12:40
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ254 (Y_SBoss)
16:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:50
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (I-Phổ thông)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (I-Phổ thông)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (I-Phổ thông)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (I-Phổ thông)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Business)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Business)
08:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:50
THD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm