53 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 23/08/2020 (5/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
QH
QH1172 (Bamboo Eco)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Eco)
17:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
19:20
THD
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (E_Promo)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (E_Promo)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (E_Promo)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (E_Promo)
10:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
12:40
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (E_Promo)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (A_Promo)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (A_Promo)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Z_Eco)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Z_Eco)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z_Eco)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Z_Eco)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Z_Eco)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (Z_Eco)
10:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
12:40
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:05
THD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:35
THD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (E-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
08:05
THD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (G-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
08:05
THD
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (Z_Eco)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Plus)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
19:20
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4804 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4804 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:05
THD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:35
THD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
08:05
THD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:05
THD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:05
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:05
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (S-P/thông linh hoạt)
13:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:35
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (S-P/thông linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
08:05
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4804 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Y_SBoss)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ252 (Y_SBoss)
10:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
12:40
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (Y_SBoss)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (I-Phổ thông)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
08:05
THD
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
18:05
THD
3.449.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Business)
12:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:05
THD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:05
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (J-Th/gia linh hoạt)
13:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:35
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1272 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
08:05
THD
3.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h40p
Bay thẳng
19:20
THD
4.750.000 ₫
+10 điểm