31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/08/2020 (11/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
VJ
VJ244 (A_Promo)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL564 (Starter)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (Z_Eco)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4804 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Plus)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (J_Eco)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (J_Eco)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (J_Eco)
12:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:30
THD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (J_Eco)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (J_Eco)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4804 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4804 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Plus)
17:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:50
THD
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Y_SBoss)
12:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:30
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (Y_SBoss)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (I-Phổ thông)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (I-Phổ thông)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1274 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1276 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:15
THD
3.809.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Business)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
4.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1174 (Bamboo Business)
17:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:50
THD
4.750.000 ₫
+10 điểm