49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
QH
QH1172 (Bamboo Eco)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL564 (Starter)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (A_Promo)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (A_Promo)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (A_Promo)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (A_Promo)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (A_Promo)
12:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:30
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (A_Promo)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (P-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (P-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:50
THD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (P-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (P-Siêu tiết kiệm)
13:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:20
THD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Z_Eco)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Z_Eco)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Z_Eco)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z_Eco)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Z_Eco)
12:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:30
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (E-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:50
THD
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:20
THD
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (Z_Eco)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Plus)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:50
THD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:20
THD
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4804 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4804 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (S-P/thông linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (S-P/thông linh hoạt)
15:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:50
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (S-P/thông linh hoạt)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:20
THD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4804 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:00
THD
2.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
09:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:45
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
06:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
19:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Y_SBoss)
12:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:30
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ244 (Y_SBoss)
19:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:55
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (I-Phổ thông)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (I-Phổ thông)
15:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:50
THD
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (I-Phổ thông)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (I-Phổ thông)
13:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:20
THD
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (Bamboo Business)
12:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
14:05
THD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:50
THD
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1276 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
17:50
THD
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (C-Th/gia linh hoạt)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
15:20
THD
3.829.000 ₫
+10 điểm