15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 03/11/2020 (18/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
VJ
VJ240 (A_Promo)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (A_Promo)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (A_Promo)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (A_Promo)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Z_Eco)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Z_Eco)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Z_Eco)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (L-P/thông tiết kiệm)
11:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
13:10
THD
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
13:10
THD
2.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
13:10
SGN
1h55p
Bay thẳng
15:05
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h55p
Bay thẳng
07:30
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
18:15
SGN
1h55p
Bay thẳng
20:10
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
17:55
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
13:10
THD
3.999.000 ₫
+10 điểm