32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ248 (Z_Eco)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ258 (Z_Eco)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (ECONOMYSAVER)
17:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
19:10
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (W_Eco)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
THD
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (U_Eco)
10:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
12:40
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (U_Eco)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (T-P/thông tiết kiệm)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Z_Deluxe)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
THD
989.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ258 (Z_Deluxe)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
989.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:20
THD
1.019.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (W_Deluxe)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
THD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (U_Deluxe)
10:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
12:40
THD
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (U_Deluxe)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (L_Eco)
06:20
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:20
THD
1.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
1.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (L_Deluxe)
06:20
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:20
THD
1.859.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (K-P/thông tiết kiệm)
10:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:20
THD
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (K-P/thông tiết kiệm)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (K-P/thông tiết kiệm)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:20
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (BUSINESSSMART)
17:10
SGN
2h00p
Bay thẳng
19:10
THD
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ240 (Y_SBoss)
10:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
12:40
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ242 (Y_SBoss)
06:20
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:20
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Y_SBoss)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ258 (Y_SBoss)
15:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:50
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (J-Th/gia linh hoạt)
10:15
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:20
THD
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (J-Th/gia linh hoạt)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (J-Th/gia linh hoạt)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
4.219.000 ₫
+10 điểm