24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
VJ
VJ258 (E_Eco)
14:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
16:40
THD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (J_Eco)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
THD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (B_Eco)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
THD
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ258 (A_Deluxe)
14:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
16:40
THD
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (ECONOMYSAVER)
13:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:30
THD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
1.119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (K_Eco)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
1.159.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (J_Deluxe)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
THD
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (B_Deluxe)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
THD
1.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (K_Deluxe)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:35
THD
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:35
THD
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (K-P/thông tiết kiệm)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:35
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
2.839.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1172 (BUSINESSSMART)
13:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
15:30
THD
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ258 (Y_SBoss)
14:45
SGN
1h55p
Bay thẳng
16:40
THD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ248 (Y_SBoss)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ250 (Y_SBoss)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ246 (Y_SBoss)
12:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:40
THD
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1274 (J-Th/gia linh hoạt)
10:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:35
THD
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1278 (J-Th/gia linh hoạt)
14:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:10
THD
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1270 (J-Th/gia linh hoạt)
07:30
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:35
THD
4.219.000 ₫
+10 điểm