8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 13/06/2020 (22/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đài Loan
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
VJ
VJ842 (U_Eco)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (J_Eco)
07:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
11:55
TPE
945.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (I_Eco)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
1.260.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684-BL140 (Starter Base)
17:40
SGN
19h15p
1 điểm dừng
12:55
TPE
6.700.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692-BL140 (Starter Base)
19:40
SGN
17h15p
1 điểm dừng
12:55
TPE
6.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (V_SBoss)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (V_SBoss)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (V_SBoss)
07:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
11:55
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm