7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 23/06/2020 (3/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đài Loan
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
VJ
VJ840 (Z_Eco)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (U_Eco)
08:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
13:00
TPE
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (J_Eco)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
945.000 ₫
+10 điểm
BL
BL664-BL140 (Starter Base)
05:50
SGN
7h05p
1 điểm dừng
12:55
TPE
6.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (V_SBoss)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (V_SBoss)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (V_SBoss)
08:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
13:00
TPE
7.490.000 ₫
+10 điểm