8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 27/06/2020 (7/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đài Loan
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
VJ
VJ842 (B_Eco)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
1.510.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (B_Eco)
07:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
11:55
TPE
1.510.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (K_Eco)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
2.240.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684-BL140 (Starter Base)
17:40
SGN
19h15p
1 điểm dừng
12:55
TPE
6.700.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692-BL140 (Starter Base)
19:40
SGN
17h15p
1 điểm dừng
12:55
TPE
6.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (Y_SBoss)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
8.290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (Y_SBoss)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
8.290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (Y_SBoss)
07:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
11:55
TPE
8.290.000 ₫
+10 điểm