6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/06/2020 (8/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đài Loan
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
VJ
VJ840 (B_Eco)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
1.510.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (L_Eco)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
2.620.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (L_Eco)
08:40
SGN
4h30p
Bay thẳng
13:10
TPE
2.620.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (B_Eco)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
8.290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (L_Eco)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
8.290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (Y_SBoss)
08:40
SGN
4h30p
Bay thẳng
13:10
TPE
8.290.000 ₫
+10 điểm