7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/06/2020 (10/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đài Loan
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
VJ
VJ840 (J_Eco)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
945.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (I_Eco)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
1.260.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (B_Eco)
08:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
13:00
TPE
1.510.000 ₫
+10 điểm
BL
BL664-BL140 (Starter Base)
05:50
SGN
7h05p
1 điểm dừng
12:55
TPE
6.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ840 (Y_SBoss)
01:25
SGN
4h30p
Bay thẳng
05:55
TPE
8.290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ842 (Y_SBoss)
13:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
18:00
TPE
8.290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ844 (Y_SBoss)
08:30
SGN
4h30p
Bay thẳng
13:00
TPE
8.290.000 ₫
+10 điểm