15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
VJ
VJ382 (A1_ECO)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A1_ECO)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (A1_ECO)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Z1_ECO)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (Z1_ECO)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
UIH
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A1_DLX)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A1_DLX)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (A1_DLX)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Z1_DLX)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (Z1_DLX)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
UIH
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (V_SBoss)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
UIH
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (Y_SBoss)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (Y_SBoss)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm