30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 17/09/2020 (1/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
VJ
VJ382 (A_Promo)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Promo)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Promo)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Z_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (Z_Eco)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (E-Siêu tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4766 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1394 (E-Siêu tiết kiệm)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Plus)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL452 (Starter-Base)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
470.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4766 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1394 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1394 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4766 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Business)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
2.350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (I-Phổ thông)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1394 (I-Phổ thông)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (D-Th/gia tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm