22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ382 (W_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (W_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (W_Eco)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Plus)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (E-Siêu tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4766 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:10
UIH
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL452 (Starter Base)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4766 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:10
UIH
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4766 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:10
UIH
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Business)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (D-Th/gia tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.799.000 ₫
+10 điểm