24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/10/2020 (16/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
QH
QH1122 (Bamboo Eco)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (W_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (W_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (W_Eco)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4766 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Plus)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4766 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:50
UIH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (S-P/thông linh hoạt)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (S-P/thông linh hoạt)
10:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:50
UIH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4766 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Business)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (J-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (J-Th/gia linh hoạt)
11:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:55
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (J-Th/gia linh hoạt)
10:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:50
UIH
3.329.000 ₫
+10 điểm