36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 01/11/2020 (16/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
VJ
VJ382 (A_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Eco)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Eco)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (A-Siêu tiết kiệm)
10:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:45
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (A-Siêu tiết kiệm)
12:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:35
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (A-Siêu tiết kiệm)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (A-Siêu tiết kiệm)
08:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:20
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:45
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (E-Siêu tiết kiệm)
12:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:35
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:20
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Plus)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:45
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:35
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:20
UIH
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A_Deluxe)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Deluxe)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Deluxe)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:45
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (S-P/thông linh hoạt)
12:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:35
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (S-P/thông linh hoạt)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:20
UIH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Business)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
10:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:45
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (I-Phổ thông)
12:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:35
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (I-Phổ thông)
08:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:20
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:45
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:35
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:30
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:20
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm