12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 17/11/2020 (3/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
VJ
VJ382 (A_Promo)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Promo)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Promo)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (G_promo)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (G_promo)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (G_promo)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Z_Eco)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Z_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (Z_Eco)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm