30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
QH
QH1122 (Bamboo Eco)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A_Eco)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Eco)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (G-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (G-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A_Deluxe)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
UIH
349.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Deluxe)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
349.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Deluxe)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
349.500 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Plus)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A_Deluxe)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Deluxe)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Deluxe)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (Bamboo Business)
08:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:10
UIH
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.929.000 ₫
+10 điểm