9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 25/11/2020 (11/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
VN
VN1392 (G_promo)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (G_promo)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (G_promo)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (W_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (W_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (W_Eco)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (W_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (W_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (W_Eco)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm