21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
VJ
VJ382 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Z_Eco)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (Z_Eco)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
1.619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
06:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:05
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
09:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:55
UIH
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:15
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm