37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/12/2020 (17/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
QH
QH1122 (ECONOMYSAVER)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1124 (ECONOMYSAVER)
18:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:40
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (A-Siêu tiết kiệm)
11:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:35
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7390 (A-Siêu tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Eco)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Eco)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (P-Siêu tiết kiệm)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (P-Siêu tiết kiệm)
16:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:00
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (E-Siêu tiết kiệm)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
16:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:00
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:35
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7390 (E-Siêu tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Deluxe)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Deluxe)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (K-P/thông tiết kiệm)
16:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:00
UIH
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (K-P/thông tiết kiệm)
11:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:35
UIH
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7390 (K-P/thông tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
UIH
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:00
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:35
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7390 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (BUSINESSSMART)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1124 (BUSINESSSMART)
18:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:40
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
16:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:00
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (I-Phổ thông)
11:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:35
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7390 (I-Phổ thông)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:00
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:35
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7390 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm