19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/12/2021 (14/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ ba, 14/12
thứ tư, 15/12
thứ năm, 16/12
thứ sáu, 17/12
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
VJ
VJ382 (A_Eco)
18:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:15
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Eco)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Eco)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (P-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A_Deluxe)
18:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:15
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Deluxe)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Deluxe)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (K-P/thông tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Y_SBoss)
18:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:15
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Y_SBoss)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (Y_SBoss)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm