8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/01/2022 (29/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ tư, 29/12
thứ năm, 30/12
thứ sáu, 31/12
thứ bảy, 01/01
chủ nhật, 02/01
thứ hai, 03/01
thứ ba, 04/01
VN
VN1392 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (K-P/thông tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.899.000 ₫
+10 điểm