8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/01/2022 (18/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ hai, 17/01
thứ ba, 18/01
thứ tư, 19/01
thứ năm, 20/01
thứ sáu, 21/01
thứ bảy, 22/01
chủ nhật, 23/01
VN
VN1392 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (K-P/thông tiết kiệm)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm