2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/01/2022 (26/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ ba, 25/01
thứ tư, 26/01
thứ năm, 27/01
thứ sáu, 28/01
thứ bảy, 29/01
chủ nhật, 30/01
thứ hai, 31/01
VN
VN1392 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
UIH
3.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (J-Th/gia linh hoạt)
15:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:20
UIH
3.599.000 ₫
+10 điểm