19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ382 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:35
UIH
619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Z_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (K_Eco)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
839.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1124 (ECONOMYSMART)
13:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:40
UIH
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (K-P/thông tiết kiệm)
11:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:35
UIH
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (K_Deluxe)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
1.259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:00
UIH
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:35
UIH
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
16:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:00
UIH
2.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:00
UIH
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:35
UIH
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:40
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm