50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/02/2021 (17/1 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ năm, 25/02
thứ sáu, 26/02
thứ bảy, 27/02
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
VJ
VJ384 (E1_Eco)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (E1_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ394 (E1_Eco)
16:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:50
UIH
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (E1_Eco)
05:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:55
UIH
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ390 (E1_Eco)
20:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
21:50
UIH
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (E1_Eco)
09:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:00
UIH
0 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (ECONOMYSAVER)
07:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:05
UIH
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (A-Siêu tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (A-Siêu tiết kiệm)
12:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:20
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (A-Siêu tiết kiệm)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (A-Siêu tiết kiệm)
17:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:50
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (A-Siêu tiết kiệm)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (E-Siêu tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (E-Siêu tiết kiệm)
12:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:20
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (E-Siêu tiết kiệm)
17:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:50
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (E-Siêu tiết kiệm)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (A_Deluxe)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (A_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ394 (A_Deluxe)
16:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:50
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (A_Deluxe)
05:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:55
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ390 (A_Deluxe)
20:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
21:50
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (A_Deluxe)
09:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:00
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (K-P/thông tiết kiệm)
12:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:20
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (K-P/thông tiết kiệm)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (K-P/thông tiết kiệm)
17:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:50
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (K-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (T_Eco)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:20
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:50
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (T_Deluxe)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Y_SBoss)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ394 (Y_SBoss)
16:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:50
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (Y_SBoss)
05:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:55
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ390 (Y_SBoss)
20:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
21:50
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (Y_SBoss)
09:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:00
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (BUSINESSSMART)
07:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:05
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (I-Phổ thông)
17:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:50
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1390 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
18:50
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (J-Th/gia linh hoạt)
12:05
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:20
UIH
3.309.000 ₫
+10 điểm