11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 22/10/2021 (17/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ ba, 19/10
thứ tư, 20/10
thứ năm, 21/10
thứ sáu, 22/10
thứ bảy, 23/10
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
VJ
VJ380 (A_Eco)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Eco)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (A_Eco)
14:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:35
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (ECONOMYSAVER)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
UIH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (A_Deluxe)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (A_Deluxe)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (A_Deluxe)
14:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:35
UIH
709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (BUSINESSSMART)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
UIH
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ380 (Y_SBoss)
16:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:25
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (Y_SBoss)
10:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:05
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (Y_SBoss)
14:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:35
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm