29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 16/01/2021 (4/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ tư, 13/01
thứ năm, 14/01
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
VJ
VJ382 (U_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1124 (ECONOMYSAVER)
18:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:40
UIH
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (ECONOMYSAVER)
07:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:05
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
819.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (U_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (L_Eco)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (L-P/thông tiết kiệm)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (L-P/thông tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
1.019.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (N_Eco)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (K-P/thông tiết kiệm)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (K-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (L_Deluxe)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (N_Deluxe)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ382 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (V_SBoss)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (V_SBoss)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (BUSINESSSMART)
07:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:05
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1124 (BUSINESSSMART)
18:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:40
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm