35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/03/2021 (25/1 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
thứ tư, 10/03
thứ năm, 11/03
VJ
VJ388 (C_Eco)
09:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:00
UIH
0 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (A-Siêu tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (A-Siêu tiết kiệm)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (A-Siêu tiết kiệm)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
79.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (ECONOMYSAVER)
07:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:55
UIH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (P-Siêu tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (E-Siêu tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (E-Siêu tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (E-Siêu tiết kiệm)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (E-Siêu tiết kiệm)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (A_Deluxe)
09:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:00
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (K-P/thông tiết kiệm)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (K-P/thông tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (K-P/thông tiết kiệm)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (K-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (T_Eco)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (T_Eco)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (T_Deluxe)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (T_Deluxe)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ384 (Y_SBoss)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ386 (Y_SBoss)
11:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:55
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ388 (Y_SBoss)
09:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:00
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1122 (BUSINESSSMART)
07:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:55
UIH
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (I-Phổ thông)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (I-Phổ thông)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (I-Phổ thông)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (I-Phổ thông)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1392 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1394 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:50
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7392 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:25
UIH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1396 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:55
UIH
2.919.000 ₫
+10 điểm