13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/09/2020 (15/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
VJ
VJ370 (I_Eco)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (I_Eco)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (I_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (I_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (I_Eco)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (I_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
580.000 ₫
+10 điểm
BL
BL458 (Starter)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
830.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm