26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VJ
VJ370 (E_Promo)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (E_Promo)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (E_Promo)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (E_Promo)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (E_Promo)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Z_Eco)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (Z_Eco)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (W_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL458 (Starter Base)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
VCL
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCL
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (L-P/thông tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCL
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCL
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
14:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ368 (V_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCL
2.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:50
VCL
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
2.909.000 ₫
+10 điểm