18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 26/10/2020 (10/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
VJ
VJ370 (A_Promo)
06:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:55
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (A_Promo)
14:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:25
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (A_Promo)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (A_Promo)
17:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:55
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (A_Promo)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Z_Eco)
06:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
14:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:25
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (Z_Eco)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
17:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (Z_Eco)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (L-P/thông tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Z_Eco)
06:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
14:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:25
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (Z_Eco)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
17:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (Z_Eco)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1460 (J-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
3.309.000 ₫
+10 điểm