18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
VJ
VJ370 (E_Promo)
06:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:55
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (E_Promo)
14:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:25
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (E_Promo)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (E_Promo)
17:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:55
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (E_Promo)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (Z_Eco)
06:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (Z_Eco)
14:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:25
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (Z_Eco)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (Z_Eco)
17:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (Z_Eco)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (L-P/thông tiết kiệm)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
06:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
14:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:25
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
15:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ376 (V_SBoss)
17:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:40
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1460 (J-Th/gia linh hoạt)
10:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:15
VCL
3.309.000 ₫
+10 điểm