14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chu Lai
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
VJ
VJ372 (E1_ECO)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (E1_ECO)
10:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:05
VCL
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1132 (ECONOMYSAVER)
12:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:25
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (J_Eco)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (J_Eco)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (A1_DLX)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (A1_DLX)
10:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:05
VCL
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (J_Deluxe)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (J_Deluxe)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
VCL
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ370 (V_SBoss)
05:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:15
VCL
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ374 (V_SBoss)
14:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:10
VCL
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ372 (V_SBoss)
14:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:00
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ378 (V_SBoss)
10:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:05
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1132 (BUSINESSSMART)
12:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:25
VCL
2.300.000 ₫
+10 điểm