20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VN
VN7400 (A-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:10
VDH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (P-Siêu tiết kiệm)
15:20
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:00
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (Z_Eco)
16:50
SGN
1h35p
Bay thẳng
18:25
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (E-Siêu tiết kiệm)
15:20
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:00
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:10
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:00
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:10
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (Z_Deluxe)
16:50
SGN
1h35p
Bay thẳng
18:25
VDH
869.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Plus)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
15:20
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:00
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:10
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
2.490.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Business)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:50
SGN
1h35p
Bay thẳng
18:25
VDH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
15:20
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:00
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (I-Phổ thông)
16:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:10
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
SGN
1h40p
Bay thẳng
17:00
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:10
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm