3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
BL
BL516 (Starter Base)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (I_Eco)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
689.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:05
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:40
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm