10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VJ
VJ262 (E1_ECO)
10:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:25
VDH
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:00
VDH
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (ECONOMYSAVER)
17:40
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:15
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (A1_DLX)
10:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:25
VDH
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (L-P/thông tiết kiệm)
15:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:00
VDH
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:00
VDH
2.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (BUSINESSSMART)
17:40
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:15
VDH
2.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
10:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:25
VDH
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:00
VDH
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:00
VDH
3.799.000 ₫
+10 điểm