11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ260 (Z_Eco)
16:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:50
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (W_Eco)
09:20
SGN
1h35p
Bay thẳng
10:55
VDH
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (L-P/thông tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:50
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
09:20
SGN
1h35p
Bay thẳng
10:55
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (J-Th/gia linh hoạt)
16:55
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:35
VDH
4.229.000 ₫
+10 điểm