20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
VN
VN4072 (P-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (Z_Eco)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL516 (Starter)
11:30
SGN
1h35p
Bay thẳng
13:05
VDH
350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (E-Siêu tiết kiệm)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
729.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Plus)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
840.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (L-P/thông tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (S-P/thông linh hoạt)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Business)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (I-Phổ thông)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm