22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VJ262 (A_Promo)
08:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
09:50
VDH
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (Z_Eco)
08:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
09:50
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL516 (Starter)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (I_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
689.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
2.409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
08:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
09:50
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (I-Phổ thông)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7400 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm