20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VN
VN 1400 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1402 (P-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
16:35
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (Z_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1402 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
16:35
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL516 (Starter Base)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1402 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
16:35
VDH
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Plus)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
840.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1402 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
16:35
VDH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Business)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1402 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
16:35
VDH
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1400 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:40
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1402 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
16:35
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm