13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VN
VN4072 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (J_Eco)
09:20
SGN
1h35p
Bay thẳng
10:55
VDH
579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (B_Eco)
16:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:50
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Plus)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
840.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.439.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:50
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
09:20
SGN
1h35p
Bay thẳng
10:55
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Business)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (I-Phổ thông)
16:55
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:35
VDH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:35
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm