16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 21/01/2021 (9/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
QH
QH1142 (ECONOMYSAVER)
17:40
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:15
VDH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (G-Siêu tiết kiệm)
16:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:15
VDH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (A_Eco)
15:50
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:25
VDH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (E-Siêu tiết kiệm)
16:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:15
VDH
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (T-P/thông tiết kiệm)
13:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
14:55
VDH
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (A_Deluxe)
15:50
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:25
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (K-P/thông tiết kiệm)
13:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
14:55
VDH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (K-P/thông tiết kiệm)
16:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:15
VDH
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
14:55
VDH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:15
VDH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (Y_SBoss)
15:50
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:25
VDH
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
13:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
14:55
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (I-Phổ thông)
16:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:15
VDH
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (BUSINESSFLEX)
17:40
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:15
VDH
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
14:55
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:15
VDH
3.809.000 ₫
+10 điểm