7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/06/2020 (6/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
VJ
VJ260 (W_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (W_Eco)
08:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
09:50
VDH
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Plus)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
840.000 ₫
+10 điểm
BL
BL516 (Starter)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
930.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
08:15
SGN
1h35p
Bay thẳng
09:50
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (Bamboo Business)
17:55
SGN
1h35p
Bay thẳng
19:30
VDH
3.300.000 ₫
+10 điểm