19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 22/07/2020 (2/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
VN
VN4340 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:35
VDH
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (U_Eco)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (U_Eco)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:35
VDH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4340 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:35
VDH
629.000 ₫
+10 điểm
BL
BL516 (Starter)
11:30
SGN
1h35p
Bay thẳng
13:05
VDH
1.320.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (S-P/thông linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (S-P/thông linh hoạt)
16:55
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:35
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4340 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:35
VDH
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
12:35
VDH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ260 (V_SBoss)
16:00
SGN
1h35p
Bay thẳng
17:35
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
09:25
SGN
1h35p
Bay thẳng
11:00
VDH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (I-Phổ thông)
16:55
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:35
VDH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7400 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:35
VDH
3.829.000 ₫
+10 điểm