2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 09/11/2021 (5/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ bảy, 06/11
chủ nhật, 07/11
thứ hai, 08/11
thứ ba, 09/11
thứ tư, 10/11
thứ năm, 11/11
thứ sáu, 12/11
QH
QH1142 (ECONOMYFLEX)
18:30
SGN
1h35p
Bay thẳng
20:05
VDH
2.380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (BUSINESSFLEX)
18:30
SGN
1h35p
Bay thẳng
20:05
VDH
3.800.000 ₫
+10 điểm