6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 11/11/2021 (7/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ hai, 08/11
thứ ba, 09/11
thứ tư, 10/11
thứ năm, 11/11
thứ sáu, 12/11
thứ bảy, 13/11
chủ nhật, 14/11
VN
VN1400 (A-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (K-P/thông tiết kiệm)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1400 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h40p
Bay thẳng
07:55
VDH
3.799.000 ₫
+10 điểm