15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/11/2021 (8/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ ba, 09/11
thứ tư, 10/11
thứ năm, 11/11
thứ sáu, 12/11
thứ bảy, 13/11
chủ nhật, 14/11
thứ hai, 15/11
VJ
VJ262 (E1_ECO)
06:45
SGN
1h35p
Bay thẳng
08:20
VDH
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1404 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (ECONOMYSAVER)
18:30
SGN
1h35p
Bay thẳng
20:05
VDH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (A1_DLX)
06:45
SGN
1h35p
Bay thẳng
08:20
VDH
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (L-P/thông tiết kiệm)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1404 (L-P/thông tiết kiệm)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1404 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
2.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1142 (BUSINESSSMART)
18:30
SGN
1h35p
Bay thẳng
20:05
VDH
2.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
06:45
SGN
1h35p
Bay thẳng
08:20
VDH
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1404 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1402 (C-Th/gia linh hoạt)
07:35
SGN
1h40p
Bay thẳng
09:15
VDH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1404 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
SGN
1h40p
Bay thẳng
18:25
VDH
3.799.000 ₫
+10 điểm