3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 15/11/2021 (11/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đồng Hới
thứ sáu, 12/11
thứ bảy, 13/11
chủ nhật, 14/11
thứ hai, 15/11
thứ ba, 16/11
thứ tư, 17/11
thứ năm, 18/11
VJ
VJ262 (E1_ECO)
06:45
SGN
1h35p
Bay thẳng
08:20
VDH
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (A1_DLX)
06:45
SGN
1h35p
Bay thẳng
08:20
VDH
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ262 (V_SBoss)
06:45
SGN
1h35p
Bay thẳng
08:20
VDH
2.760.000 ₫
+10 điểm